Välkommen till Åtvidabergs Båtklubb
Klubben bildades vid ett första möte den 17/3 1965 på Sandelius Konditori. 
 Ändamålet med klubbverksamheten var att allmänt då och då träffas att prata båtar m.m  (text från protokoll nr 1 1965)

Årsmötet 2024 är bestämt till 14/3 kl 19.00 på Åtvidabergs hotell & Restaurang
Kallelse kommer.

Verksamhetsplan 2024
1. Kick-off, Loftahammars Varv & Marina 20 april
2. Säsongstart/ Arbetsdag på Björkholmen 25 maj

3. Eskadersegling 6/9 juni, eventuellt med LBS
4. Klubbträff på Björkholmen 10-11 augusti

5. Marströms Race 23-24 augusti
6. Höstträff oktober/november
7. Rågöträffen samt Pubträffen har utgått på grund av dåligt intresse.

Anslag om träffarna kommer att finnas på anslagstavlan vid Båtrenoveringar, i tidningen samt på hemsidan. Information kommer också att skickas ut via mail.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas under Medlemsinformation.

Åtvidabergs Båtklubb är medarrangör till Marström Race.Länk till anmälan ovan.


Vi efterfrågar några som kan hjälpa till med arbete i klubben;.
Klubben behöver förslag på Valberedning, tre personer.
e-post. abk.klubben@gmail.com 

Bastufrågan

Styrelsen fick i uppdrag av Årsmötet 2022 att undersöka intresset för en bastuflotte på Björkholmen.
Vi har frågat via formulär/e-mail om vi ska arbeta vidare med projektet.
Samtliga med e-post har fått frågan.

Vi fick 40 svar.
16 röstade för fortsatt undersökning.
24 röstade för att lägga ner frågan.
Med stöd av detta har styrelsen beslutat lägga ner frågan om bastun.