Välkommen till Åtvidabergs Båtklubb

Årsmötet 2023 
Den 16/3 
Plats: Linds Konditori Åtvidaberg
Tid enligt senare beslut.

Vi efterfrågar några som kan hjälpa till med arbete i klubben;.
  1.  Ny ordförande
  2.  Styrelsemedlem som ledamot
  3.  En person till tidningsredaktionen
  4. Klubben behöver förslag på Valberedning, tre personer.
e-post. abk.klubben@gmail.com 

Bastufrågan

Styrelsen fick i uppdrag av Årsmötet 2022 att undersöka intresset för en bastuflotte på Björkholmen.
Vi har frågat via formulär/e-mail om vi ska arbeta vidare med projektet.
Samtliga med e-post har fått frågan.

Vi fick 40 svar.
16 röstade för fortsatt undersökning.
24 röstade för att lägga ner frågan.
Med stöd av detta har styrelsen beslutat lägga ner frågan om bastun.