Välkommen till Åtvidabergs Båtklubb

Verksamhetsplan 2023

  1.  Kick-off Båtrenoveringar 22/4
  2. Säsongstart/ Arbetsdag Björkholmen. Städning, målning bod, grillning.
  3. Klubbträff på Björkholmen 12-13/8
  4. Rågö-träffen på Rågö. 2/9. OBS nytt datum
    Rågöträffen Instlälld. (en anmäld).
  5. Pub-kväll i Loftahammar 23/9.  OBS. Nytt datum
  6. Höst-träffen är på Borkhult Lapphem, Borkhult den 18 november kl 1900. Inbjudan kommer.

Anslag om träffarna kommer att finnas på anslagstavlan vid Båtrenoveringar, i tidningen samt på hemsidan. Information kommer också att skickas ut via mail.
Årsmöteshandlingarna under Medlemsinformation.
Vi efterfrågar några som kan hjälpa till med arbete i klubben;.
Klubben behöver förslag på Valberedning, tre personer.
e-post. abk.klubben@gmail.com 

Bastufrågan

Styrelsen fick i uppdrag av Årsmötet 2022 att undersöka intresset för en bastuflotte på Björkholmen.
Vi har frågat via formulär/e-mail om vi ska arbeta vidare med projektet.
Samtliga med e-post har fått frågan.

Vi fick 40 svar.
16 röstade för fortsatt undersökning.
24 röstade för att lägga ner frågan.
Med stöd av detta har styrelsen beslutat lägga ner frågan om bastun.