ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Inträdesavgift 350 kr inkl klubbvimpel, värde 150 kr, och årsavgift för innevarande år samt klubbtidning och dekal.
Vid inträde efter 1 oktober gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.
Medlemsavgift på 200 kronor för fullbetalande och 25 kronor per familjemedlem och år.
Fullbetalande medlem erhåller tidningen "Båtliv" med normalt sex nummer per år samt en klubbtidning med medlemsförteckning en gång per år.
ÅBK är medlem av Svenska Båtunionen.
Medlem behöver ej inneha båt. Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar och av styrelsen beslutade regler.
Sökande medger att namn, adress, telefonnummer samt båtdata publiceras i klubbtidningen.